UNICA 

Unica Collection Alice Ceramica

UNICA系列是一個永恆的形狀合諧,完美了比例和純粹的永恆創造力。優雅的系列搭上簡約而精緻的設計。 UNICA 代表著獨特,因為在市面上沒有完全由陶瓷製成的浴缸 -除了愛麗絲。

UNICA 洗臉池

UNICA 廁所和坐浴盆

UNICA 氛圍